Kaj je ekokartiranje?

Ekokartiranje (Ecomapping) je kreativno orodje, ki omogoča MSP podjetjem implementirati sistem okoljskega managementa, kot sta ISO 14000 in EMAS. Je vizualno in praktično orodje, ki pripomore svetovalcem, managerjem in zaposlenim analizirati in upravljati okoljsko učinkovitost v malih podjetjih in obrtnih industrijah.

Gre za brezplačno orodje namenjeno MSP, zato je pripravljeno, kot vizualno, preprosto in praktično orodje, s katerim analiziramo in upravljamo okoljsko obnašanje. S tem orodjem pripravimo zemljevid organizacije, vse od prostorov organizacije, do umestitve objekta v širši prostor in koncept. Tako dobimo pregled – celoviti okoljski zemljevid situacije podjetja.

Bistvo ekokartiranja je pregledovanje okoljskih vplivov, problemov in praks v MSP, in sicer v obliki sodelovalnega učenja. Ekokartiranje lahko uporabimo v začetnem okoljskem pregledu, kot ga zahteva EMAS.

Zaradi vizualnega pristopa je ekokartiranje zelo preprosto za razumevanje, hkrati pa je tudi uporabno orodje za ozaveščanje zaposlenih in zainteresiranih strani o vplivih, ki jih imajo na okolje dejavnosti organizacije. Brez obsežnejšega strokovnega znanja vam tudi omogoča, da že v zgodnjo fazo vključite več ljudi.

Samo ekomapiranje nima za cilj ekološko mapo, temveč je proces za postavljanje okvirja, ki nam omogoča definirati in postavljati prioritete pri okoljskih težavah in problemih, ki jih bomo reševali. Ko imamo ekomapo izrisano, nam služi, kot osnova za nadaljnje ukrepe, vpeljavo okoljskega management sistema.

Ekokartiranje ima številne funkcije, kot so:

  •   - Popis okoljske prakse in problemov
  •   - Sistematičen način izvajanja na samem kraju - okoljski pregled in revizija;
  •   - Orodje, ki omogoča vključevanje in aktivno sodelovanje zaposlenih
  •   - Podpora za usposabljanje in ozaveščanje, ter za pomoč pri notranji in zunanji komunikaciji z zainteresiranimi stranmi
  •   - Katalog ukrepov, ki prinašajo takojšnje majhne pozitivne spremembe.

 

Kako ekokatirati?

Ker 80 % okoljskih težav izhaja iz samih lokacij, lahko ekokarte prostorov in okolice organizacije pokažejo, kaj se pravzaprav dogaja. Kakšno obremenjevanje okolja se pojavlja in kje.

Kaj za to potrebujemo?

  • ... pripomočke: natančen izris prostora, A4 liste in fotokopirni stroj
  • ... čas: manj kot eno uro za vsako ekomapo

 

Kdaj ekokatirati?

Po koncu obračunskega leta je najprimernejši čas za pripravo ekokartiranja oz. kadar koli boste pričeli z implementacijo sistemom okoljskega managementa (EMS).

 

Kako pogosto naj se karte posodabljajo?

Ekokarte naj bodo pregledane enkrat letno ali ko obnavljate lokacijo, širite dejavnosti ali pa v času revizije. Čas posodabljanja naj bo prilagojen poslovanju in ritmu podjetja.

Kdo ekokartira?

The eco-maps are made by the environment representative and the consultant, based on interviews with the staff.

Kdo lahko uporablja ekokarte?

Karte lahko uporabljate pri izvajanju različnih korakov, od ocene izhodišča, usposabljanja,
komunikacije, poročanja, do dokumentiranja itd.

KARTIRAJMO

1. Vprašajte za načrt podjetja ali prosite podjetje, da vam ga pripravi

Oris lokacije narišite v ustreznem merilu ali priodbite načrt, pri čemer morajo biti vidni notranji prostori.

To karto morate fotokopirati (šestkrat), saj bo tvorila podlago za nadaljnje delo.
Karte morajo prikazovati dejanski položaj – biti morajo preproste, prepoznavne in v pravem razmerju. Vsebovati morajo datum, ime in sklic.

Vključite enega ali dva pomembna predmeta, ki vam bosta omogočala takojšnjo orientacijo na lokaciji (npr. stroji, kotli, itd.).

2. Uporabljajte različne simbole

Pri delu lahko oblikujetelastne simbole, vendar uporabite pri delu vsaj dva izmed njih:

Šrafirane črte pomenijo mali problem (območje, ki ga je treba spremljati, problem, ki ga je treba preučiti).Symbols

Krog pomeni velik problem (pozor, potrebni so korektivni ukrepi).
Resnejši kot je problem, debelejši je krog.

Pri kartiranju lahko tudi označite, z različnimi barvami markirate, obstoječe dobre okoljske prakse.

3. Pojdimo ekokartirat!

Izberi si eno ekokarto od šestih in si razglej po podjetju. Kje se pojavljajo problemi? Kaj kaže situacija? Zabeleži probleme in dobre prakse ter napravi intervjuje z zaposlenimi.

Nasvet: Da bi si zapomnil vse potrebno, predstavil rezultate učinkovito in sledil spremembam podjetja skozi čas, napravi fotografije.

Nariši zbrane podatke na ekokarte

Sedaj imate zbrane informacije o virih ekoloških vplivov organizacije:

  •   - seznam motenj in težav, ki izhajajo iz opreme in praks
  •   - nekaj informacij, ki zagotavljajo pregled trenutnega stanja.

 

Zbiranje teh informacij poteka skozi informiranje in ozaveščanje, ki vodi v zaposlene k pripadnosti in sodelovanju.

ecomap

Primer izkušnje z Ekokartiranjem v proizvodnji Surf-ov v Južni Avstraliji.

 

 

Podrobna predstavitev Ekokartiranja korak za korakom

1. del


2. del


Če si želite prenesti ecomapping in/ali EMASeasy brošuro, obišči www.ecomapping.org ali www.emaseasy.eu