Какво е “Ecomapping”

Ecomapping”, или така наречените – „Еко-карти” е инструмент, който помага на малките фирми да прилагат системи за управление по околна среда (EMAS, ISO 14001, и др.) по интуитивен и лесен начин. Този практичен и визуален подход дава възможност на управителите да анализират и управляват екологичното „поведение” на малките фирми.

Целта на "Еко-картите" е да предостави на малките организации и фирми безплатен, визуален, лесен и практичен инструмент за анализ и управление на екологичното въздействие и резултати. Това става посредством изготвянето на скица на обекта, например на работилницата или цеха, на офиса или на склада или на квартала, с цел да се придобие представа за моментното (екологично) състояние на фирмата или организацията.

"Еко-картите" не са цел сами по себе си, а по-скоро процес, които помага за определянето и приоритизирането на екологични проблеми и въпроси. След като веднъж са изготвени те могат да послужат за основа на по-мащабна система за управление по околна среда.

"Еко-картите" имат няколко основи функции:

 •   Инвентаризация на екологични проблеми и практики;
 •   Систематичен метод за провеждане на екологични прегледи и одити на терен;
 •   Инструмент, който позволява активното участие на служителите;
 •   Инструмент за обучения, вътрешна и външна комуникация;
 •   Лесен начин за документиране и следене на екологични подобрения;
 •   Сборник на малки, но непосредствени коригиращи действия.

Как да позлваме Екокартите?

80% от екологичните проблеми са свързани с конкретно място. "Еко-картите" са полезни с това, че могат лесно да покажат мястото на дадена нередност.

От какво имате нужда?

 • Инструментариум: детайлна карта на обекта (А4 и ксерокс)
 • Време: по-малко от час за всяка "еко-карта"

Кога да ползваме "еко-картите"?

Най-добре е това да се случи след краяа на счетоводната година. Във всеки случай, обаче, това трябва да се случи в началото на прилагането на система за управление по околна среда.

Колко често трябва да се актуализират?

"Еко-картите" следва да се обновяват веднъж годишно или в случай на настъпването на сериозна промяна (ремонт, преместване, промяна в дейността). Преди всичко, това трябва да се случва според динамиката и предмета на дейност на организацията или фирмата.

Кой прави "еко-картите"?

"Еко-картите" се попълват от консултант и отговорно лице в дадена фирма/организация и на базата на разговори и интервюта със служителите.

Кой ползва "еко-картите"?

"Еко-картите" могат да се ползват за различни неща и по време на различни етап от прилагането на една система за управление по околна среда: по време на първоначалния преглед, за обучения и одити или просто за вътрешна и външна комуникация.

1. Поискайте скица на обекта (евакуационна карта) или си нарисувайте сами

Тази карта се копира 6 пъти и е основата за последващата работа. Отделните зони и (вътрешни) елементи трябва да се виждат на картата.

"Еко-картите" трябва да отразяват реални ситуации: да са ясни, разпознаваеми и пропорционални. Картите са датирани, идентифицирани и реферирани.

Един два релевантни елемента, които бързо и лесно да ни ориантират къде се намираме в обекта, като например бойлер, печка, машини и т.н.

2. Изполвайте ясни символи

Заедно с представителя на фирмата ще нанесете символи върху "Еко-картите", но ползвайте поне две от следните:

 •  Щрихи: малък проблем (трябва да се наблюдава, необходимо е допълнително проучване)
 •  Кръг: сериозен проблем (практика, която трябва да се преустанови веднага, корективни дейности) Symbols

Колкото по-сериозен е проблемът, нарисувайте по-голям и по-дебел кръг.

Също така, можете да маркирате съществуващи добри практики с други цветове.

3. Хайде да порисуваме!!!

Изберете си една "Еко-карта" и се разходете из даден обект, като разпитвате служителите и в същото време маркирате върху "Еко-картата" екологичните проблеми (и добри практики), когато забележите такива.

Съвет: За да не пропуснете нещо и за да може след това да комуникирате резултатите по-ефективно, правете снимки!

Отбелязване (рисуване) на събраната информация върху "Еко-картите"

Вече имате информация за източниците на екологичните проблеми на фирмата/организацията:

 •   Списък с нередности и проблеми произлизащи от оборудване и/или практики;
 •   Малко обща информация предоставяща цялостна представа за обекта.

Тази информация е събрана чрез процес на обучение и повишаване на информираността, довел до сътрудничество и активно участие на служителите.

ecomap

Пример на работа с "Еко-картите" в работилница за сърфове в Южна Австралия
(на английски език)

Подробно обяснение за работа с "Еко-картите". Стъпка по стъпка - Част 1

Част 2

Ако искате да свалите пълното ръководство за работа с "Еко-картите" и/ или методологията EMASeasy, посетете www.ecomapping.org или www.emaseasy.eu, или се свържете с нас.